SCHATTEKAMER

De “Kakenborch of Toeterstoren” uitkijktoren welke deel uitmaakte van de versterkingen rond Diest.In deze toren was bestendig een wachter aanwezig, lid van de St. Jorisgilde, om de inwoners van de stad van indringen en/of gevaar te verwittigen.

De Toeterstoren werd op 17 maart 1854 afgebroken ten einde de nieuwe versterking (Citadel) te kunnen bouwen : hij stond op de Kluisberg tussen de huidige Citadel en de Zichemse poort. Deze afbeelding van de Toeterstoren is een tekening van Octavie Linten.

Halssieraad van de Sint-Jorisgilde, ook “Braak of Breuk” genoemd. Dit kunststuk, gemaakt te Antwerpen in 1615, is eigendom van de St.-Jorisgilde en berust in het stedelijk museum. Het wordt door de hoofdman van de gilde gedragen bij grote gelegenheden o.a. bij de eedaflegging van de nieuwe leden welke als lid van de gilde worden aangenomen.

De Allerheiligenkapel in haar huidige vorm. Deze kapel werd gebouwd in het jaar 1854 en was eigendom van de St.-Jorisgilde tot omstreeks het midden van verleden eeuw, wanneer ze werd afgestaan aan de kerkfabriek van St.-Sulpitius.


De vorige kapellen, welke eigendom waren van de St.-Jorisgilde sinds 1450, stonden hoger op de berg doch de laatste werd afgebroken (1854) om de bouw van de Citadel toe te laten.

Bedevaartvaantje, gedrukt in 1734 naar een voorstelling van 1618 van de etser Stijn Requirant, dat aan de bedevaarders werd verkocht.

Naast de afbeelding van de Allerheiligenkapel, uit die tijd, bedevaartsgangers een panorama van de stad, bemerken we de schilden van Diest, van de St.-Jorisgilde en een schild met een kruisboog: De schilden verwijzen naar het eigendomsrechts van de St.-Jorisgilde over de Allerheiligenkapel.

Wapenbord van de St.-Jorisgilde: schilderij op hout van 1540. Deze schilderij bevindt zich in het museum te Diest en werd waarschijnlijk in de Diesterse schilderschool gemaakt ter gelegenheid van de intrede van Hendrik III van Nassau, zoon van René van Chalon, die als heer van Diest was opgevolgd in het jaar 1540

Het Schuttershof, vroeger eigendom van de St.-Jorisgilde, met afbeelding van het schieten met de kruisboog.

Tegen de gevel zien we een afbeelding van het St.-Jorisbeeld eigendom van de St.-Jorisgilde en tentoongesteld in het Museum te Diest. Kopergravure door F.Ertinger 1681.

Houten kader waarop de leden van de St.-Jorisgilde staan vermeld.

Dit prachtig beeld stelt St.-Joris voor die de draak bevecht. Het werd uitgevoerd voor de St.-Jorisgilde en sierde vele jaren de gevel van de lokalen van de St.-Jorisgilde gelegen in het Schuttershof.

De beker, vervaardigd in zilver en waarvan een gedeelte verguld is, draagt als keurmerk: Goldeman – Hamburg. De ronde voet is met Akanten (bladvormig loofwerk) en een koordlijst versierd. Het deksel wordt bovenaan versierd met een beeldje van St.-Joris, wiens aangezicht in ivoor werd uitgevoerd en die de draak bevecht.

De tekst luidt als volgt: “Geschonken door Phillipe Graaf d’Aarschot Schoonhoven”, en de tekst op de beker : “In 1958 aan de St.-Jorisgilde van Diest ter herinnering aan de heer Jan Ridder van Aarschot Schoonhoven lid van de gilde in 1401”

Beker waaruit de leden van Sint Jorisgilde drinken tijdens hun ceremonieën en plechtigheden.


Vaandel van St.-Joris